Produktionstid

När man beställer får man se hur lång produktionstid det blir. Den är räknad i arbetsdagar och exklusive leverans. Tiden är oftast som nedan:

           - 5 dagar för limmad och häftad bindning

           - 6 dagar för trådbundna och spiralbundna böcker

           - 10 dagar för hårdband

Om man beställer flera upplagor gäller tiden för den bok som kräver längst tid.

Produktionstid börjar från dagen då vi får perfekta tryckfärdiga filer till dagen då boken skickas från oss.

Om beställningen betalas i förskott börjar produktionstiden från dagen då vi får bevis på betalning.

Du får meddelande om att boken är klar och skickad. Du kan följa produktionen i Panel under Beställningar/Beställningsstatus.