Kvalitetsnormer

Godkännande av innehåll

Utförs av kunden med hjälp av soft proof, fullvärdiga utskrifter eller egen utskrift av vår tryckfärdiga fil.

Teknologisk kontroll

Utförs av vår teknolog med hjälp av utskrift av kundens fil, mall från underleverantör eller kooperant. Denna verifikation omfattar:

 • nettoformat
 • utfallsstorlek
 • paginering
 • rätt upplägg
 • rätt montering som stämmer överens med bindning, färg, typ av tryck, tryckpress
 • rätt pappersformat
 • kontrollbeskrivning.

Den färdiga produkten tillverkas enligt avtal och med hänsyn till kundens önskemål samt i enlighet med tryckerinormer. Möjliga avvikelser pga tekniska begränsningar visas nedan. Tekniska begränsningar påverkas av den använda maskinparken och det material som används i processen.


Tryck

För att få rätt färgskala måste kunden leverera ett prov. De levererade proven ska vara likadana. Om både proof och t.ex. ett ark från tidigare utgåva levereras så måste man bestämma vilket av dem som ska följas. Totem har flera system, beroende på vilken maskin som styr färgåtergivning:

 • Xerox FreeFlow co 8 h x-rite
 • OCE PrismaProduction co 8 h x-rite
 • Ricoh Command Work Station co 8 h x-rite.

Proof

Proof som levereras och som ska gälla måste framställas enligt ISO 12647-7. Varje proof ska markeras med hjälp av UGRA/FOGRA för att kunna certifieras. Om provet inte blir certifierat meddelas kunden. Provet kan tjäna som en ledning för tryck men färgåtergivningen blir inte perfekt.

Det bör finnas följande uppgifter på provet:

 • datum
 • titel/beställningsnummer
 • kontrollrand UGRA/FOGRA

Tryckark från tidigare utgåva

Ett ark från tidigare utgåva kan också tjäna som hjälp vid tryck. Det måste dock vara markerat med rätt uppgifter och det kan inte vara laminerat eller lackat. Beställningen där arket används får göras senast ett halvår efter det tidigare trycket och arket får inte ha varit utsatt för solljus. Papper ska också vara samma som tidigare. Det är oerhört viktigt för att det ska bli rätt vithet.

Godkännande vid tryckpress

Om kunden vill acceptera direkt vid tryckpressen så måste han skriva under de ark som trycks.

Tryck utan färgprov och kundens godkännande

Tryck görs då enligt ISO 12647-2. Färgåtergivningen påverkas av utvalt material. Om dess vithet inte stämmer överens med ISO 12647-2 kommer man att kunna se en möjlig färgavvikelse. Den färdiga produktens färg påverkas även av lack och laminering.

Tryckprocessen äger rum vid standardbelysning D50. Lysrören i maskinerna byts ut en gång per år. Färger stämmer överens med den gällande pantoneskalan. Användning av laminering eller lack kan ändra färgåtergivningen på ett oväntat sätt, ofta beroende på utskriftens grafik. Detta tar tryckeriet inget ansvar för eftersom det inte kan mätas på något sätt. För att undvika liknande oväntade problem måste provtryck göras om kunden så önskar. Dess kostnad läggs till på fakturan.


Anpassning av färg

Tillåtna avvikelser för färger som trycks direkt efter varandra i mitten av arket för 150 lpi raster är:

Godkända <= 0,4 mm

Icke godkända > 0,4 mm


Anpassning av lack

Lack bör läggas jämnt och de tillåtna avvikelserna mot bilden är:

UV-lack, svällande lack
Godkända <= 1 mm
Icke godkända > 1 mm

Vattenlack
Godkända <= 0,5 mm
Icke godkända > 0,5 mm

I digitaltryck kan papper i vissa fall bli vågigt och då kan de ovan angivna avvikelserna inte hållas. Om UV-lack saknas på områden markerade i filen anses det felaktigt.

 

Bindning

Till varje produktion bör förberedas en beställning med nödvändiga kommentarer och anvisningar, t ex var ett bildark ska placeras. Allt bör bekräftas med e-post.

 

Skärning av papper

Den tillåtna avvikelsen vid skärning av ark:

Godkänd <= 1 mm
Icke godkänd > 1 mm


Falsning och perforering

Avvikelsen mellan verklig bigning och bigningslinje beror på föregående processer som skärning och är 1,5 mm. Ifall produkten även måste stansas kan avvikelsen uppgå till 2 mm.

 

Häftad bindning

Rätt utförd häftad bindning kännetecknas av att:

 • häftstiften inte sitter för hårt eller tar sönder trycksaken
 • rätt antal häftstift används
 • häftstiften sitter exakt i ryggen

Häftstiften bör sitta på ¼ höjd uppifrån och nerifrån. De ska inte förflyttas vertikalt eller horisontellt.

 

Tillåten avvikelse I färdig produkt

 

Lodrätt
Platta häftstift

Lodrätt
Öglestift

Godkänt

<= 3 mm

<= 2 mm

Icke godkänt

> 3 mm

> 2 mm


Vid öglestift är sådan förflyttning oacceptabel då den omöjliggör användning i pärm. Standardstorlek på öglan är 6 mm och den maximala avvikelsen på 2 mm. Antal, typ och form av stift bör anges av kunden.

 


Limmad bindning

Det finns två sorters limmad bindning:

 • limmad bindning,
 • limmad bindning med trådbindning (bör användas vid bestruket papper över 115 g/m2).

Ryggen får vara som minst 2 mm och som mest 70 mm.
Med tunnare papper kan limmet ibland tränga in i inlagan vilket inte kan undvikas helt och hållet. Det finns några sätt att avgöra om boken har limmats på rätt sätt. Om ett blad klarar 4,5 N/cm eller om boken inte tappar blad vid normal användning anses den rätt limmad. En annat metod är att hålla boken hängande i ett blad i mitten och skaka den lätt.
Omslaget limmas i ryggen samt 7 mm på framsidan och baksidan. Ifall det finns grafik där måste den tas bort för bästa resultat.
Pappers fiberriktning påverkar också bindningens tålighet. Vid fel fiberriktning kan papper bli vågigt vid limningen, vilket försvårar öppnandet av boken. Felaktig fiberriktning (vinkelrätt mot ryggen) kan ofta bero på bokens format eller användning av billigare papper och tryckeriet kan inte hållas ansvarigt för detta. För stor skillnad mellan tjockleken på omslagets och inlagans papper kan bidra till en mindre hållbar produkt.
Limningens hållbarhet påverkas också av bokens format och rygg. Om ryggen är den kortare sidan blir limningen svagare.

Det är också möjligt att det i vissa böcker syns lite tråd eller lim mellan bladen.
Tillåtna avvikelser:


Bokens format:
Godkänt<= 1 mm
Icke godkänt > 1 mm

Förflyttning av grafik på ryggen (för rygg > 7 mm)
Godkänt <= 1,5 mm
Icke godkänt > 1,5 mm

Förflyttning av UV-lack:
Godkänt <= 1 mm
Icke godkänt > 1 mm

Avvikelse vattenlack:
Godkänt <= 0,5 mm
Icke godkänt > 0,5 mm

Avvikelse för prägling:
Godkänt <= 1,5 mm
Icke godkänt > 1,5 mm

 

Hårdband

En bok i hårdband består av ett bokblock som vid limmad bindning samt ett hårt omslag. Följande normer gäller för detta sorts omslag:

Tillåtna avvikelser i färdig produkt:
Avvikelse för omslagets format:
Godkänt <= 1 mm
Icke godkänt > 1 mm

Avvikelse för placering av bokblocket i omslaget:
Godkänt <= 1 mm
Icke godkänt > 1 mm

Avvikelse för papperstjocklek:
Godkänt <= 5 %
Icke godkänt > 5 %

Förflyttning av grafik på ryggen: (för rygg > 7 mm)
Godkänt <= 1,5 mm
Icke godkänt > 1,5 mm

Förflyttning av UV-lack:
Godkänt <= 1 mm
Icke godkänt > 1 mm

Avvikelse för vattenlack:
Godkänt <= 0,5 mm
Icke godkänt > 0,5 mm

Avvikelse för prägling:
Godkänt <= 1,5 mm
Icke godkänt > 1,5 mm

 

Den färdiga produktens format

Det färdiga produktens format bör stämma med formatet som kunden har bestämt. Det finns små avvikelser som kan godkännas:

Format jämfört med det beställda:
Godkänt <= 1 mm
Icke godkänt > 1 mm

Produktens kanter ska vara vinkelräta, avvikelsen får aldrig överstiga 2 mm på den längre kanten.
Godkänt <= 1,5 mm
Icke godkänt > 1,5 mm

 

Underupplaga

 Tryckeriet har rätt att ha följande avvikelser i upplaga:

Ifall det uppstår underupplaga eller om kunden upptäcker felaktiga exemplar i ett antal som understiger det angivet i tabellen kommer reklamationen inte godkännas (om det inte finns ett avtal som säger annat). Tryckeriet underrättar kunden om underupplaga innan den skickas iväg. Fakturabelopp minskas proportionellt.

 


Packning

Böcker packas normalt i kartonger av korrigerad papp (EB, 618 g/m2).

Standardformat på kartonger:

 • 400mmx280mmx400mm
 • 365mmx240mmx375mm
 • 303mmx216mmx360mm

Datumet som meddelas för kunden är dagen då boken skickas från tryckeriet. Försändelser till utlandet tar från 2 till 5 arbetsdagar, beroende på leveransadress.
Om försändelsen är skadad ska mottagaren upprätta ett skadeprotokoll tillsammans med speditören samt dokumentera det med bilder. Detta material utgör grund för eventuell reklamation.