Allmänna regler för samarbete

§1. Allmänna villkor

 1. Totem.com.pl utför alla beställningar med noggrannhet för båda parters bästa.
 2. När man lämnar beställningen bekräftar man och accepterar dessa villkor.
 3. Totem kan använda produkterna i marknadsföringssyfte.
 4. Om man inte accepterar detta får man meddela oss skriftligt. Individuella avtal mellan Totem och kunden kan ändra Allmänna villkor.
 5. Totem kan avvisa tryck av produkter som sprider rasistiskt, etniskt eller religiöst hat, som innehåller pornografi, som hyllar fascism, nazism, kommunism, som propagerar våld, sårar religiösa känslor eller som inkräktar på andra personers integritet.

§2. Beställning

 1. Beställaren lämnar beställningen skriftligt (Totem Print Online/e-mail/skrivelse).
 2. Beställningen måste innehålla all nödvändig information (format i mm/antal sidor/färger/papperstyp och vikt/bindning och laminering/pris/slutdatum).
 3. För att beställningen ska utföras måste Totem bekräfta den. Totem bekräftar beställningen via e-post (pris/slutdatum/leveransvillkor).
 4. Beställning som inte innehåller all nödvändig information kan inte tas emot.
 5. Totem meddelar om eventuella avvikelser mellan beställning och offert och tar inte emot beställningar som inte stämmer överens med offert.

§3. Filer

 1. Beställaren levererar allt material på elektronisk väg.
 2. De ska vara förberedda enligt Instruktion hur man förbereder material för tryck.
 3. Beställaren skickar filerna genom internet. Om man använder Totem Print Online skickas filerna genom dess interface.
 4. Totem tar inget ansvar för fel som uppstår när kunden förbereder filerna på felaktigt sätt.
 5. Totem informerar kunden om fel i filerna så att han kan förbättra materialet och beställa enligt nya uppgifter.

§4. Slutdatum för produktion

 1. Slutdatum uppges i arbetsdagar från dagen då tryckeriet får kompletta filer som inte behöver åtgärder.
 2. Totem kan inte garantera fasta tider för olika produktioner, det beror alltid på aktuell beläggning.
 3. Totem tar inget ansvar för försening som är oberoende av tryckeriet. Om försening uppstår informeras kunden senast samma dag som det planerade slutdatumet.

§5. Leverans

 1. Totem levererar med egna transportmedel och med hjälp av speditionsföretag. Totem ansvarar inte för försening som uppstår hos speditören.
 2. Kunden är förpliktigad att kontrollera leveransen för att upptäcka eventuella skador. Ifall sådana upptäcks måste man upprätta skadeprotokoll och dokumentera dem i bild i närvaro av speditören.

§6. Reklamation

 1. Reklamation måste lämnas skriftligt (e-post).
 2. Anmärkningar på kvantitet får man anmäla senast 7 dagar från leveransen, på kvalitet senast 30 dagar från leverans.
 3. Felaktiga produkter skickas på Totems bekostnad och hämtas från leveransadressen. Detta är villkoret för att reklamationen ska kunna godkännas.
 4. Reklamationen undersöks under 7 dagar från dagen för anmälan eller återlämnande av produkten.
 5. Villkoren för att godkänna reklamationen finns i Grundläggande kvalitetsnormer

§7. Betalning

 1. Produktionen ska betalas i förskott eller kontant vid mottagning av varorna.
 2. Kunden kan ansöka om kredit. Ifall den beviljas kommer dess villkor att bestämmas i ett separat dokument.
 3. För produktion som överstiger krediten gäller allmänna villkor dvs. §7, punkt 1.
 4. Kunden är skyldig att betala för sina varor i tid.
 5. Totem kan avvisa ny produktion, stoppa en pågående eller stoppa leverans av redan utfört arbete om kunden har skuld till Totem. I dessa fall har kunden inte rätt att kräva någonting från Totem, som inte bä något ersättningsansvar.