Undersök marknaden

Du kan aldrig vara säker på att din bok kommer att bli en riktig säljare. Därför är det en bra lösning att trycka en provupplaga på t ex ett tiotal eller hundratal böcker. Då har du en möjlighet att se marknadens reaktion för att kunna bestämma den skutgiltiga upplagan. Du kommer också att ha tid för eventuella rättelser.